Ráiteas Sonraí Cuideachta

Faoi Alt 882 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, ní mór do gach cuideachta chorpraithe nó a thosaíonn gníomhaíochtaí trádála sa Stát Ráiteas Sonraí a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim. Ní mór é seo a dhéanamh laistigh de 30 lá ón uair a thosaíonn an chuideachta i mbun trádála.

Féach an leathanach ar Ráiteas Sonraí Cuideachta sa rannán ar Chuideachtaí agus carthanais le haghaidh tuilleadh eolais.