Teacht ar an áireamhán cánach ar líne don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ)

Céard é an t-áireamhán ar líne CMÁ?

Leis an áireamhán ar líne CMÁ, féadtar an tsuim CMÁ atá dlite ar mhaoin le haghaidh bliain áirithe a ríomh.

Chun an t-áireamhán ar líne a úsáid chun do CMÁ a ríomh, roghnaigh:

  • an bhliain incháinithe
  • údarás áitiúil na maoine
  • banda luachála na maoine.