Gníomhaíochtaí Taighde agus Forbartha (T&F)

Cén chaoi a dhéanann tú éileamh?

Úsáid Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun an creidmheas seo a éileamh ar an bhFoirm 11.

Ní mór duit tuairisceán cánach a chomhdú do na blianta go léir ina n-úsáideann tú an creidmheas cánach seo. Má ghéilleann cuideachta d’fhostóra an creidmheas cánach in 2016, féadfaidh tú éileamh a dhéanamh do bhliain chánach 2017.

Ní mór duit an creidmheas cánach seo a úsáid in aghaidh d’ioncaim leis an gcuideachta sin amháin.  Ní fhéadfaidh tú an creidmheas cánach seo a úsáid in aghaidh cánach atá le híoc ar fhoinsí eile ioncaim.

Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an faoiseamh cánach seo a aisghlámadh má rinne tú féin nó d’fhostóir éileamh ar go mícheart.

Ar aghaidh: Creidmheas cánach Taighde agus Forbartha neamhúsáidte a thabhairt anonn