Gníomhaíochtaí Taighde agus Forbartha (T&F)

Léargas ginearálta

Féadfaidh cuideachta creidmheas cánacha éileamh i ngeall ar thabhairt faoi ghníomhaíochtaí T&F. Féadfaidh cuideachta a cuid ceart go léir nó cuid don chreidmheas T&F seo a ghéilleadh. Mar fhostaí den chuideachta, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal an creidmheas cánach T&F seo a éileamh má tá tú ag oibriú i ngníomhaíochtaí T&F.

D’fhonn cáiliú, ní mór do cuideachta d’fhostóra:

  • a bheith i dteideal an creidmheas seo a fháil
  • an creidmheas go léir seo nó cuid de, a ghéilleadh duit.

Ní dhéanann creidmheas cánach T&F difear d’Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íocann tú.

Ar aghaidh: Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar Fhaoiseamh Taighde agus Forbartha (T&F)?