An Dreasacht Athchóirithe Tí (DAT)

Is faoiseamh ó Cháin Ioncaim d’úinéirí tí agus do thiarnaí talún é an Dreasacht Athchóirithe Tí (DAT). Féadfaidh tú creidmheas cánach DAT a éileamh ar dheisiúchán, athchóirithe agus feabhsúcháin a dhéanamh ar do theach nó ar do mhaoin chíosa.

Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar DAT sa rannán Maoin.