Coillearnach

Níl ort Cáin Ioncaim nó Cáin Chorparáide (CC) a íoc ar aon bhrabúis nó gnóthachain a bhaintear as úsáid tráchtála a bhaint as coillearnach in Éirinn. Beidh ort Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íoc fós ar d'ioncam más duine aonair thú.

Ní mór duit aon bhrabúis, gnóthachain nó caillteanais a bhain tú as coillearnach a úsáid a chur san áireamh ar do thuairisceán cánach bliantúil. Féadfaidh tú an méid seo a dhearbhú faoin rannán ‘Ioncam díolmhaithe’ ar do thuairisceán cánach.

Féadfaidh tú Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a chomhlíonadh má tá tú féinfhostaithe. Má tá tú cláraithe do CC, féadfaidh tú Tuairisceán Chánach Corparáide (Foirm CT1) ar ROS a chomhlánú.