Dreasacht Athchóirithe Tí (DAT)

Faoiseamh ó Cháin Ioncaim (CI) is ea an Dreasacht um Athchóiriú Tí (DAT) le haghaidh úinéirí áite cónaithe, tiarnaí talún agus tionóntaí údaráis áitiúil.