Aisíocaíocht Dleachta Stampa i leith aonad cónaithe áirithe (S83DB)

Léargas ginearálta

Forálann an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa [ACDS] 1999 (Alt 83DB) d'aisíocaíocht pháirteach Dleachta Stampa. Baineann sé le maoine cónaithe a bhíodh faoi dhliteanas 10% rate of Stamp Duty.

Ar aghaidh: Coinníollacha cáilitheacha