An Scéim Tacaíochta um Atosú Gnó (STAG)

Léargas ginearálta

Tá sonraí ar an Scéim Tacaíochta um Atosú Gnó (STAG) leagtha amach sa Bhille Airgeadais (COVID-19 agus Forálacha Ilghnéitheacha) 2021. Tabharfar STAG tacaíocht do gnóthaí a raibh tionchar suntasach orthu le linn na paindéime COVID-19, fiú le linn na tréimhsí nuair a maolaíodh na srianta.

Beidh an tacaíocht ar fáil do ghnóthaí incháilithe a leanann ar aghaidh de ghníomhaíocht gnó cuí a dhéanamh. Ní mór do do ghnó a bheith in ann laghdú suntasach ar thrádáil a thaispeáint le linn an tréimhse 1 Meán Fómhair 2020 go 31 Lúnasa 2021.

Féadann gnóthaí incháilithe éileamh a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim ar íocaíocht ar a dtugtar Réamhchreidmheas i leith Costais Trádála (RCCT).

Féadfar iarratais faoin scéim a dhéanamh idir tús mhí Mheán Fómhair 2021 agus 30 Samhain 2021. 

Ar aghaidh: Rátaí na scéime