Stádas imréitigh cánach a fhíorú

Léargas ginearálta

Tá córas fíorúcháin ar líne ag na Coimisinéirí Ioncaim a cheadaíonn do dhuine eile seiceáil a dhéanamh an bhfuil Deimhniú Imréitigh Cánach agat. Tá an córas seo ar fáil trí Sheirbhís ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó trí Government Networks. Níl suíomh Government Networks le fáil ach trí líonraí de chuid na hearnála poiblí. 

Chun cead a thabhairt do dhuine eile do stádas imréitigh cánach a sheiceáil, ní mór duit d’Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach a thabhairt dóibh agus ceachtar den mhéid seo:

Cuirtear d’Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach ar fáil duit tar éis d’iarratas rathúil ar Imréiteach Cánach. 

Ar aghaidh: Stádas imréitigh cánach a fhíorú trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)