An tAonad Náisiúnta Cuideachtaí

Léargas ginearálta

Tá freagracht ag an Aonad Náisiúnta Cuideachtaí sna Coimisinéirí Ioncaim as na feidhmeanna seo a leanas:

  • iarratais ar litreacha gan agóid chun cuideachta a bhaint den chlár go saorálach
  • iarratais i ndáil le cuideachtaí a chur ar ais ar an gclár    
  • iarratas ar ráitis faoi Alt 140 d’Acht na gCuideachtaí, 2014 – ceangal fírinneach agus leanúnach le gníomhaíochtaí geilleagracha á ndéanamh sa Stát
  • Foirm 11F CRO (Ráiteas Sonraí).

Tugadh an t-eolas cothrom le dáta chun Acht na gCuideachtaí, 2014 a chur san áireamh

Ba chóir gach iarratas agus comhfhreagras, is cuma faoi láthair na cuideachta, a dhéanamh trí M’Fhiosruithe. Féadtar níos mó sonraí teagmhála a fháil sa rannán Déan Teagmháil Linn.

Tá tuilleadh eolais ar an méid seo a leanas le fáil in Acht na gCuideachtaí, 2014, agus ar shuíomh idirlín na hOifige um Chlárú Cuideachtaí (CRO):

  • cuideachtaí a chur ar ais ar an gclár
  • cuideachtaí a bhaint den chlár go saorálach
  • agus
  • iarratas ar ráiteas faoi Acht na gCuideachtaí, 2014 (Alt 140).

Ar aghaidh: Cuideachta a bhaint den chlár go saorálach