An tAonad Náisiúnta Cuideachtaí

Léargas ginearálta

Tá freagracht ag an Aonad Náisiúnta Cuideachtaí sna Coimisinéirí Ioncaim as na feidhmeanna seo a leanas:

  • iarratais ar Litreacha Gan Agóid chun Cuideachta a Bhaint den Chlár go Saorálach
  • iarratais i ndáil le cuideachtaí a chur ar ais ar an gclár     
  • iarratais ar Ráiteas faoi Alt 140 d’Acht na gCuideachtaí, 2014 – ceangal fírinneach agus leanúnach le gníomhaíochtaí eacnamaíocha á ndéanamh sa Stát
  • Foirm 11F CRO (Ráiteas Sonraí).

Tugadh an t-eolas cothrom le dáta chun Acht na gCuideachtaí, 2014 a chur san áireamh

Ba chóir gach iarratas agus comhfhreagras, is cuma faoi láthair na cuideachta, a dhéanamh trí M’Fhiosruithe nó chuig:

An tAonad Náisiúnta Cuideachtaí
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Bosca Oifig Poist 1
Loch Garman
Co. Loch Garman.

Fón: 053 9149300
Ríomhphost: nationalcompaniesunit@revenue.ie

Le haghaidh sonraí ar an gcaoi le cur isteach ar an méid seo:

  • cuideachtaí a chur ar ais ar an gclár
  • cuideachtaí a bhaint den chlár go saorálach
  • iarratas ar ráiteas faoi Acht na gCuideachtaí, 2014 (Alt 140).

Déan tagairt d’Acht na gCuideachtaí, 2014, agus do shuíomh idirlín na hOifige um Chlárú Cuideachtaí (CRO) le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar aghaidh: Cuideachta a bhaint den chlár go saorálach