Réamhíocaíochtaí agus éarlaisí

Cén uair a ghearrtar CBL ar éarlaisí agus réamhíocaíochtaí?

Féadfaidh tú éarlais nó réamhíocaíocht a fháil sula mbíonn soláthar earraí nó seirbhísí críochnaithe agat. I gcásanna den chineál sin, measfar go raibh soláthar ann ag an am a fuarthas an íocaíocht go feadh luach na híocaíochta. Tá Cáin Bhreisluacha (CBL) inmhuirir ar an réamhíocaíocht agus ní mór duit an CBL a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim i do thuairisceán CBL.

Céard a tharlaíonn ó thaobh CBL ar éarlaisí neamh-in-aisíoctha nuair a chealaítear idirbheart?

Nuair a choimeádann tú éarlais tar éis don chustaiméir an t-idirbheart iomlán a chealú, féadfaidh tú do dhliteanas CBL a laghdú don tréimhse ina ndéantar an éarlais a fhorghéilleadh. Tá an laghdú incheadaithe ar shuim comhionann leis an tsuim atá san éarlais.

Tá roinnt coinníollacha ann chun é seo a chur i bhfeidhm:

  • níor tharla an soláthar de bhrí gur chealaigh an custaiméir é
  • tá taifead déanta ar an gcealú mar seo i leabhair agus i dtaifid an tsoláthraí
  • ní dhéantar an éarlais a aisíoc leis an gcustaiméir
  • ní thugann aon duine aon chomaoin, leas ná soláthar eile don chustaiméir in ionad na suime sin.

Féach ar riachtanais sonraisc CBL má tá íocaíochtaí faighte roimh ré, ina ndéileáltar le sonraisc agus nótaí creidmheasa maidir leis na héarlaisí seo.