Nialas-rátú earraí agus seirbhísí le haghaidh daoine cuntasacha áirithe

Daoine cuntasacha  áirithe atá i mbun a bhfuil a leanas go príomha:

  • soláthar earraí laistigh den Chomhphobal
  • easpórtáil earraí
  • soláthairtí oibre áirithe ar conradh

féadfaidh siad earraí agus seirbhísí áirithe a fháil ó sholáthraithe ag an ráta nialasach Cánach Breisluacha (CBL).

Féadfaidh daoine cáilitheacha earraí agus seirbhísí a fháil ó Bhallstáit de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) agus iompórtálacha, saor ó CBL.

Tá tuilleadh eolais sa Treoir breise ar nialas-rátú earraí agus seirbhísí.