Cén uair a bhíonn pionóis iníoctha do na Coimisinéirí Ioncaim?

Léargas ginearálta

Féadfaidh pionóis teacht aníos sna cásanna seo:

  • nuair nach n-íoctar an tsuim chuí Cánach Breisluacha (CBL) ag an am cheart
  • nuair a loiceann tú cloí leis na dualgais shonracha faoin reachtaíocht CBL.

Féadfar pionós a aontú idir tusa agus na Coimisinéirí Ioncaim nó féadfaidh na cúirteanna cinneadh a dhéanamh.

Mínítear sa rannán seo:

  • pionóis cháinghiaráilte
  • pionóis sheasta
  • pionóis i leith taifid mhíchearta CBL
  • agus
  • pionóis i leith seachaint CBL ar earraí ó thar lear.

Ar aghaidh: Pionóis cháinghiaráilte