Daoine faoi mhíchumas

Léargas ginearálta

Leagtar amach sa rannán seo na faoisimh Cánach Breisluacha (CBL) atá ar fáil do threalamh áirithe do dhaoine faoi mhíchumas amhail:

  • feithiclí
  • áiseanna
  • fearais
  • raidiónna.

Ar aghaidh: Cén chaoi le CBL a éileamh ar ais ar fheithiclí do dhaoine faoi mhíchumas