Cead isteach in imeachtaí

Cánachas CBL a bhaineann le tithe stairiúla, tithe maorga agus gairdíní

Baineann an ráta laghdaithe Cánach Breisluacha (CBL) a bhaineann le cead isteach ar thithe stairiúla ar thithe maorga agus ar ghairdíní.

Baineann an ráta caighdeánach CBL le gach cás eile, lena n-áirítear seirbhísí bainteacha eile a sholáthar.

Tá tuilleadh eolais ar chánachas CBL maidir le tithe stairiúla le fáil sa rannán Treoir breise.

Ar aghaidh: Céard é an cánachas CBL ar dhamhsaí?