Cead isteach in imeachtaí

Léargas ginearálta

Tá cead isteach in imeachtaí in Éirinn faoi dhliteanas Cáin Bhreisluacha (CBL), faoi réir eisceachtaí áirithe.

Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcánachas CBL a bhaineann le cead isteach in imeachtaí éagsúla. Áirítear leis seo páirceanna siamsaíochta, páirceanna aonaigh, tithe stairiúla agus tithe maorga. Tugtar míniú ann freisin ar an gcánachas CBL ar dhamhsaí. 

Ar aghaidh: Céard is cead isteach chun críocha CBL ann?