Cead isteach in imeachtaí

Léargas ginearálta

Tá cead isteach in imeachtaí in Éirinn faoi dhliteanas Cáin Bhreisluacha (CBL), faoi réir eisceachtaí áirithe.

Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcánachas CBL a bhaineann le cead isteach in imeachtaí éagsúla. Áirítear leis seo páirceanna siamsaíochta, páirceanna aonaigh, tithe stairiúla agus tithe maorga. Tugtar míniú ann freisin ar an gcánachas CBL ar dhamhsaí. 

RAZOR VIEW ERROR
The control '' has raised the following error:
Cannot perform runtime binding on a null reference