An chaoi a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim d'éileamh a phróiseáil

Léargas ginearálta

Tá eolas sa rannán seo ar an gcaoi a bpróiseálann na Coimisinéirí Ioncaim éilimh ar an Scéim Cúitimh Cánach Breisluacha (CBL).

Mínítear ann an chaoi a ríomhann na Coimisinéirí Ioncaim íocaíochtaí, an chaoi a ndéantar athbhreithniú ar an éileamh, chomh maith le cén uair agus cén chaoi a ndéantar íocaíocht.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí ag na Coimisinéirí Ioncaim a ríomh