Tobhach comhshaoil ar mhálaí plaisteacha

Léargas ginearálta

Ní mór do mhiondíoltóirí a sholáthraíonn málaí plaisteacha do chustaiméirí tobhach a ghearradh ar chustaiméirí ag an díolphointe. An tobhach faoi láthair ná 22 cent in aghaidh an mhála phlaistigh. Íocann miondíoltóirí an tobhach sin do na Coimisinéirí Ioncaim ina dhiaidh sin. Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim an tobhach ar son na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Ní mór an tobhach a bheith miondealaithe ar gach sonrasc, admháil scipéid nó duillín a eisítear chuig an gcustaiméir. Níl an tobhach faoi réir na Cánach Breisluacha (CBL).

Déanann an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil maoirsiú ar an tobhach. Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim an tobhach ar a son. Íocann na Coimisinéirí Ioncaim fáltais an tobhaigh isteach i gCiste Comhshaoil. Maoiníonn an ciste seo scéimeanna bainistíochta dramhaíola, bruscair agus scéimeanna eile a dhírítear ar an gcomhshaol a chosaint.

Tugtar an Tobhach ar Mhálaí Plaisteacha agus an Tobhach Comhshaoil ar Mhálaí Plaisteacha air freisin.

Ar aghaidh: Clárú don Tobhach ar Mhálaí Plaisteacha