Soláthar poiblí

Íocaíochtaí níos mó ná €20,000

Tá rún daingean ag na Coimisinéirí Ioncaim gach uile íocaíocht os cionn €20,000 leis an uile sholáthraí a fhoilsiú. 

Íocaíochtaí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ar luach €20,000 nó níos mó:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Tabhair do d’aire go bhfuil blianta roimhe ar fáil ach iad a iarraidh.

Déan teagmháil le publicprocurement@revenue.ie.

Ar aghaidh: Abhcóide a ainmniú