Soláthar poiblí

Íocaíochtaí prasa chuig soláthraithe gnó

Tá rún daingean ag gach Roinn Rialtais íocaíochtaí a dhéanamh le soláthraithe earraí agus seirbhísí laistigh de 15 lá ó shonrasc bailí a fháil. Tá bearta curtha i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim chun an gealltanas seo a chomhlíonadh agus chun tuairiscí a dhéanamh gach ráithe ar íocaíochtaí le soláthraithe.

2024 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Ar aghaidh: Íocaíochtaí níos mó ná €20,000