Iontaobhais is gá clárú agus díolúintí áirithe

Socruithe eisiata

Tá socruithe eisiata díolmhaithe ó chlárúchán le CLÚTI. I measc na gcásanna seo tá:

  • scéimeanna pinsin ceirde ceadaithe
  • cistí scoir ceadaithe
  • scéimeanna brabús-roinnte ceadaithe agus iontaobhais scairúinéireachta d’fhostaithe
  • iontaobhais do scaireanna srianta
  • an t-iontaobhas Haemaifilia VEID
  • iontaobhais aonaid.