Ráthaíochtaí cuimsitheacha agus tarscaoiltí ráthaíochta

Ní mór urrús a bheith ann chun fiachas custam poitéinsiúil nó reatha a chlúdach le haghaidh nósanna imeachta nó áiseanna áirithe custam. Ní mór an t-urrús seo a bheith i bhfoirm ráthaíocht custam.  Le ráthaíocht chuimsitheach, féadtar do chuid bannaí agus ráthaíochtaí reatha uile a thabhairt le chéile. Teastóidh foirm um údarú ó na Coimisinéirí Ioncaim chun ráthaíocht chuimsitheach a úsáid.

Féadtar cur isteach ar laghdú nó ar tharscaoileadh de shuim na ráthaíochta má chomhlíonann tú critéir shonracha maidir le:

  • sócmhainneacht airgeadais
  • comhlíontacht le rialacha custam
  • gníomhaíochtaí a rialú
  • caighdeáin cumais praiticiúla.

Féadtar cur isteach ar laghdú go 30% de shuim ráthaíochta i leith fiachais custaim reatha más Oibreoir Eacnamaíoch Údaraithe (AEO) thú. Féadtar tuilleadh eolais a fháil air seo in Oibreoirí Eacnamaíocha Údaraithe (AEO).

Má bhaineann tú úsáid as na nósanna imeachta nó áiseanna seo a leanas, ní mór cur isteach ar ráthaíocht chuimsitheach:

Nuair a chuireann tú isteach ar cheann den mhéid thuas, molaimid duit d’iarratas ar údarú um ráthaíocht chuimsitheach a thíolacadh ag an am céanna.  Leis seo, féadann muid do chuid iarratas a phróiseáil níos éifeachtúla.

Cén chaoi le cur isteach ar údarú um ráthaíocht chuimsitheach

Ba chóir d’iarratas ar ráthaíocht chuimsitheach a dhéanamh go leictreonach leis an gCóras um Chinntí Custam (CDS).

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil leis an Aonad um Údaruithe agus Faoisimh.