Achomhairc custam

Léargas ginearálta

Tá an ceart agat achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinntí a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil le feidhmiú na reachtaíochta custam.

Féadtar do cheart chun achomhairc a fheidhmiú in dhá chéim:

  • Céim 1 – Má tá tú míshásta le cinneadh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, féadtar achomharc a dhéanamh mar seo a leanas:
    • Ní mór d’achomharc a thaisceadh leis an oifigeach breithiúnachta a rinne an cinneadh tosaigh taobh istigh de 30 lá den chinneadh sin a fháil.
    • Déanfaidh Oifigeach Sannta Achomharc (OSA) sna Coimisinéirí Ioncaim d’achomharc a chinneadh.
  • Céim 2 – Má sheasann an OSA leis an gcinneadh bunaidh, féadtar achomharc a dhéanamh i leith an chinnidh seo chuig an gCoimisiún um Achomhairc Chánach. Tá an comhlacht seo neamhspleách ar na Coimisinéirí Ioncaim.

Tabhair do d’aire

Má dhéanann tú achomharc a thíolacadh, ní chuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim bailiú an mhéid atá faoi dhíospóid ar fionraí. Mar shampla, má tá tú ag íoc trí tráthíocaíochtaí, ba chóir duit leanúint le d’íocaíochtaí tráthíocaíochta a dhéanamh fad agus atá an próiseas achomhairc ar siúl. Ní gá an méid atá faoi dhíospóid, áfach, a íoc go páirteach nó go hiomlán laistigh den teorainn ama 30 lá chun d’achomharc a chur isteach.

Ar aghaidh: Achomharc chéad chéime