Achomhairc custam

Léargas ginearálta

Tá an ceart agat achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinntí a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil le feidhmiú na reachtaíochta custam.

Próiseas dhá chéim atá san achomharc:

  • Céim 1 – Má tá tú míshásta le cinneadh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, féadtar achomharc a dhéanamh leis an Aonad Achomharc Custam. Ba chóir d’achomharc a thaisceadh leis an oifigeach breithiúnachta a rinne an cinneadh tosaigh taobh istigh de 30 lá den chinneadh sin a fháil.
  • Céim 2 – Má tá tú míshásta leis an toradh ón Aonad Achomharc Custam, féadtar achomharc a dhéanamh leis an gCoimisiún um Achomhairc Chánach (TAC). Tá an comhlacht seo neamhspleách ar na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Achomharc chéad chéime