Achomhairc custam

Achomharc dara céime

Coimisinéirí Achomharc atá neamhspleách go hiomlán ó na Coimisinéirí Ioncaim is ea iad comhaltaí an Choimisiúin um Achomhairc Chánach. Déanann an Coimisiún Achomhairc Cánach breithniú, éisteacht agus cinntí, ar gach achomhairc dara céim i gcoinne cinntí de chuid na hOifigigh Sannta Achomharc (OSA) na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ní mór duit cóip den chinneadh ón OSA a thíolacadh le d’fhógra um achomharc. Sin nó, ní ghlacfaidh an Coimisiún Achomharc Cánach le d’achomharc dara céime.

Ní mór d’achomharc a sheoladh taobh istigh de 30 lá tar éis dháta fógra na chéad chéime. Ní mór é seo a dhéanamh trí fhoirm um fhógra achomhairc in notice of appeal form a chomhlánú agus a thíolacadh don Choimisiún um Achomhairc Chánach.

Nuair a ghlactar le d’achomharc, féadfaidh sé go n-iarrfar an Coimisiúin um Achomhairc Chánach ort tuilleadh eolais agus doiciméid tacaíochta a chur ar fáil. Má aontaíonn an dá pháirtí, féadann an Coimisiúin um Achomhairc Chánach cinntí a dhéanamh bunaithe ar aighneachtaí i scríbhinn (seachas éisteacht iomlán). Féadtar éisteacht iomlán a éileamh, áfach, más mian leat.

Gheobhaidh tú míniú mionsonraithe i scríbhinn ar chinneadh an Choimisiúin um Achomhairc Chánach i ngach cás.

Socrú achomhairc trí chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim

Tar éis duit achomharc a dhéanamh, féadfaidh an Coimisiún um Achomhairc Chánach fiafraí ort an bhféadfá d’achomharc a réiteach trí chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Má cheapann tú go bhféadtar teacht ar a leithéid de chomhaontú, ba chóir duit leanúint ort leis an ábhar faoi dhíospóid a phlé leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Coinneoidh an Coimisiún um Achomhairc Chánach d’achomharc ar oscailt ar feadh an phlé leis na Coimisinéirí Ioncaim. Féadfaidh an Coimisiún um Achomhairc Chánach leanúint ar aghaidh leis an achomharc má cheapann sé nach dócha go dtiocfaí ar chomhaontú taobh istigh d’achar réasúnta ama.

Tuilleadh eolais 

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar achomhairc an Choimisiúin um Achomhairc Chánach in achomhairc.

Má tá tuilleadh eolais uait ar an bpróiseas achomhairc, ba chóir duit ríomhphost a sheoladh chuig customsappeals@revenue.ie.