Nósanna imeachta um iompórtáil, easpórtáil agus post

Nósanna imeachta um iompórtáil

Má iompórtálann tú earraí ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE), ní mór duit, nó do do ghníomhaire, dearbhú custam a chomhlánú. Ní mór an dearbhú custam seo a dhéanamh go leictreonach le córas Próiseála Uathoibríoch Iontrála (AEP) na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá cosc ar earraí áirithe agus tá earraí eile faoi réir sriant nó féadfaidh sé go dteastaíonn ceadúnas lena n-aghaidh. Féach an t-eolas ar thoirmisc agus srianta.

Chun d’earraí a scaoileadh ag tráth na hiompórtála, ní mór duit, nó do do ghníomhaire, aon mhuirir atá dlite a íoc (Dleacht Custam, Cáin Bhreisluacha (CBL), Dleacht Mháil). Féadtar é seo a dhéanamh tríd an gcuntas ceadaithe íocaíochta iarchurtha, nó le Ríomhaistriú Airgid. Ní mór na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil má iarrann na Coimisinéirí Ioncaim iad ag an tráth a dhéanann tú d’earraí a imréiteach:

  • sonrasc
  • deimhniú tionscnaimh
  • ceadúnas iompórtála agus a leithéid.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Guide to customs import procedures.

Tabhair do d'aire

ó mhí na Samhna 2020, ní mór d'iompórtálaithe ná a ngníomhairí coinsíneachtaí a dhearbhú trí Chóras Iompórtála Uathoibríoch (CIU) na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid. Féadtar tuilleadh eolais a fháil in Córas Iompórtála Uathoibríoch (CIU)

Nósanna imeachta um easpórtáil

Má easpórtálann tú earraí chuig tíortha taobh amuigh den AE, ní mór duit nó do do ghníomhaire dearbhú custam a chomhlánú. Ní mór an dearbhú custam seo a dhéanamh go leictreonach le córas Próiseála Uathoibríoch Iontrála (AEP) na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá cosc ar earraí áirithe agus tá earraí eile faoi réir coinníollacha nó féadfaidh sé go dteastaíonn ceadúnas lena n-aghaidh. Féach eolas ar thoirmisc agus srianta. Ní mór na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil má iarrann na Coimisinéirí Ioncaim iad ag an tráth a dhéanann tú d’earraí a imréiteach:

  • sonrasc
  • ceadúnas easpórtála agus a leithéid.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Guide to customs export procedures.

Nósanna imeachta um postas

Má iompórtálann tú earraí, nó má fhaigheann tú earraí tríd an bpost ó thaobh amuigh den AE, féadfaidh sé go bhfuil ort dleacht agus cáin a íoc orthu. Folaíonn sé seo earraí a ceannaíodh ar líne, le postdíol, nó earraí a sheol gaol nó cara mar bhronntanas. Féadfaidh sé go ngabhfar earraí a iompórtáiltear tríd an bpost atá faoi thoirmeasc nó srianta.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi le dearbhú a dhéanamh ar d’earraí a iompórtáladh tríd an bpost:

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le Custaim.