Nósanna imeachta um iompórtáil, easpórtáil agus post

Nósanna imeachta um iompórtáil

Má iompórtálann tú earraí ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE), ní mór duit, nó do do ghníomhaire, dearbhú custam a chomhlánú. Ní mór an dearbhú custam seo a dhéanamh go leictreonach le Córas Iompórtála Uathoibríoch (CIU) nua na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá cosc ar earraí áirithe agus tá earraí eile faoi réir sriant nó féadfaidh sé go dteastaíonn ceadúnas lena n-aghaidh. Féach an t-eolas ar thoirmisc agus srianta.

Chun d’earraí a scaoileadh ag tráth na hiompórtála, ní mór duit, nó do do ghníomhaire, aon mhuirir atá dlite a íoc (Dleacht Custam, Cáin Bhreisluacha (CBL), Dleacht Mháil). Féadtar é seo a dhéanamh tríd an gcuntas ceadaithe íocaíochta iarchurtha, nó le Ríomhaistriú Airgid. Ní mór na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil má iarrann na Coimisinéirí Ioncaim iad ag an tráth a dhéanann tú d’earraí a imréiteach:

  • sonrasc
  • deimhniú tionscnaimh
  • ceadúnas iompórtála agus a leithéid.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Guide to customs import procedures.

Féadfaidh sé go mbeidh ort dleacht agus cáin a íoc ar earraí:

  • a bhfuil tú ag ceannach ar líne nó le hordú poist
  • agus
  • atá á seachadadh ag An Post nó cuideachta cúiréireachta eile.

Braitheann sé seo ar an áit a bhfuil tú ag ceannach na n-earraí. Tá tuilleadh eolas ar fáil in Earraí a cheannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta.

Nósanna imeachta um easpórtáil

Má easpórtálann tú earraí chuig tíortha taobh amuigh den AE, lena n-áirítear an Ríocht Aontaithe, ní mór duit nó do do ghníomhaire dearbhú custam a chomhlánú. Ní mór an dearbhú custam seo a dhéanamh go leictreonach le córas Próiseála Uathoibríoch Iontrála (AEP) na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá cosc ar earraí áirithe agus tá earraí eile faoi réir coinníollacha nó féadfaidh sé go dteastaíonn ceadúnas lena n-aghaidh. Féach eolas ar thoirmisc agus srianta. Ní mór na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil má iarrann na Coimisinéirí Ioncaim iad ag an tráth a dhéanann tú d’earraí a imréiteach:

  • sonrasc
  • ceadúnas easpórtála agus a leithéid.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Guide to customs export procedures.

Earraí a easpórtail go dtí an Ríocht Aontaithe

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le Custaim.