Córas d’Easpórtálaithe Cláraithe (REX)

Leis an gcóras REX, foráiltear do dheimhniú tionscnaimh ar iompórtálacha isteach san Aontas Eorpach (AE) ó thíortha áirithe faoin gCóras Ginearálaithe um Fhabhair (CGF). Foráiltear chomh maith le haghaidh deimhniú tionscnaimh ar easpórtálacha tionscnaimh fabhrach ón AE chuig Ceanada agus an tSeapáin.

Ligeann sé d’easpórtálaí cláraithe tionscnamh fabhrach a dheimhniú. Déantar é seo trí dhearbhú sonrach a chur san áireamh ar an sonrasc nó ar dhoiciméad eile tráchtála ar a sainaithnítear na táirgí easpórtáilte.

Má tá luach faoi €6,000 ar do lasta, féadtar an ráiteas ar thionscnamh a dhéanamh gan aon dualgas a bheith cláraithe.

Déanfaidh na tíortha tairbhe CGF an córas REX a chur i bhfeidhm diaidh ar ndiaidh ó 1 Eanáir 2017 go dtí deireadh Nollaig, 2020. Le haghaidh sonraí faoi REX agus faoin uair a chuirfidh tíortha CGF an córas REX i bhfeidhm, féach an Registered Exporters System.

Má tá tú ag iompórtáil ó easpórtálaí cláraithe faoin gcóras CGF, ba chóir duit an uimhir REX a fhíorú ar an REX database.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Thionscnamh agus Luacháil.