Córas d’Easpórtálaithe Cláraithe (REX)

Leis an gcóras REX, foráiltear do dheimhniú tionscnaimh ar iompórtálacha isteach san Aontas Eorpach (AE) ó thíortha áirithe faoin gCóras Ginearálaithe um Fhabhair (CGF). Foráiltear chomh maith le haghaidh deimhniú tionscnaimh ar easpórtálacha tionscnaimh fabhrach ón AE faoi chomhaontuithe fabhracha chuig an Ríocht Aontaithe, Ceanada, an tSeapáin agus Vítneam.

Ligeann sé d’easpórtálaí cláraithe tionscnamh fabhrach a dheimhniú. Déantar é seo trí dhearbhú sonrach a chur san áireamh ar an sonrasc nó ar dhoiciméad eile tráchtála ar a sainaithnítear na táirgí easpórtáilte.

Má tá luach faoi €6,000 ar do lasta, féadtar an ráiteas ar thionscnamh a dhéanamh gan aon dualgas a bheith cláraithe.

Feidhmíonn na tíortha tairbhe CGF an córas REX. Le haghaidh sonraí, féach aRegistered Exporters System.

Má tá tú ag iompórtáil ó easpórtálaí cláraithe faoin gcóras CGF, ba chóir duit an uimhir REX a fhíorú ar an REX database.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar an gCóras d’Easpórtálaithe Cláraithe (REX)

Ba chóir duit d'iarratais REX a chur isteach go leictreonach ar an gcóras REX. Féadtar teacht ar an gcóras REX tríd an EU Trader Portal

Sula ndéanann tú iarratas ar REX, teastóidh na nithe seo a leanas uait: 

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar iarratais leictreonacha REX in AEP Notification 021/2021.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Thionscnamh agus Luacháil.