Cártaí muirir corparáide

Úsáid ghnó amháin

Féadfaidh tú cárta muirir gnó a chur ar fáil d'fhostaí. Má úsáideann d'fhostaí an cárta chun críocha gnó amháin, ní sochar comhchineáil é seo.

Úsáid ghnó agus úsáid phríobháideach

Fhéadfaidh d'fhostaí an cárta a úsáid le haghaidh ceannacháin phríobháideacha agus gan thú a aisíoc do na ceannacháin sin. Má tharlaíonn sé seo, is Sochar Comhchineáil é.

Tá luach an cheannacháin phríobháidigh inmhuirir faoin gcóras Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT) maidir le: