Cártaí muirir corparáide

Úsáid ghnó amháin

Féadfaidh tú cárta muirir gnó a chur ar fáil d'fhostaí. Má úsáideann d'fhostaí an cárta chun críocha gnó amháin, ní sochar comhchineáil é seo.

Úsáid ghnó agus úsáid phríobháideach

Fhéadfaidh d'fhostaí an cárta a úsáid le haghaidh ceannacháin phríobháideacha agus gan thú a aisíoc do na ceannacháin sin. Má tharlaíonn sé seo, is Sochar Comhchineáil é. Ní mór dóibh Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT) , Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íoc as luach an cheannacháin phríobháidigh.