Úsáid áiseanna (spóirt, áineasa, cúraim leanaí agus páirceála carranna)

Léargas ginearálta

Má chuireann tú áis ar fáil ag an obair le haghaidh d’fhostaithe, féadfaidh sé gur Sochar Comhchineáil é seo. Tabharfar míniú sa rannán seo ar na cineálacha áiseanna ar Sochair Chomhchineáil iad, agus iad siúd atá díolmhaithe ó cháin.

Ar aghaidh: Áiseanna spórt agus áineasa