Úsáid áiseanna (spóirt, áineasa, cúraim leanaí agus páirceála carranna)

Áiseanna spórt agus áineasa

Áiseanna a sholáthraítear ar d’áitreabh

Féadtar áiseanna spóirt agus áineasa a chur ar fáil ag an obair le haghaidh d’fhostaithe. Má tá na háiseanna ar fáil do na fostaithe uile, ní Sochar Comhchineáil (SC) é seo.

Mura bhfuil na háiseanna ar fáil ach amháin d’fhostaithe áirithe, is Sochar Comhchineáil é seo. Tá fostaithe a bhfuil na háiseanna seo ar fáil le húsáid acu inmhuirir i leith an sochar faoin gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) maidir le: 

Ríomh an tsochair incháinithe

Ba chóir costas na n-áiseanna a roinnt idir na fostaithe atá ceadaithe iad a úsáid.

Níor chóir aon rud a ghearradh ar fhostaithe nach mian leo na háiseanna atá curtha ar fáil a úsáid.

Ballraíocht chorparáideach íoctha agatsa

Féadfaidh sé go n-íocann tú síntiús corparáideach le haghaidh áiseanna spóirt nó áineasa le haghaidh d’fhostaithe. Is sochar comhchineáil é seo agus ní mór dóibh Cáin Ioncaim, ÁSPC agus MSU a íoc ina leith.

Chun luach an tsochair a ríomh, ba chóir an costas atá á íoc agatsa a roinnt go cothrom ar na fostaithe a bhaineann úsáid as an mballraíocht.

Ar aghaidh: Áiseanna naíolainne agus cúraim leanaí