Úsáid áiseanna (spóirt, áineasa, cúraim leanaí agus páirceála carranna)

  1. Léargas ginearálta
  2. Áiseanna spórt agus áineasa
  3. Áiseanna naíolainne agus cúraim leanaí
  4. Páirceáil carranna

Áiseanna naíolainne agus cúraim leanaí

Áiseanna curtha ar fáil ag fostóir

Má chuireann tú áiseanna cúraim leanaí saor ó tháille nó fóirdheonaithe ar fáil le haghaidh d’fhostaithe, is Sochar Comhchineáil (SC) é seo. Tá fhostaí inmhuirir i leith an sochar seo, faoin gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT), i ndáil le:

Folaíonn luach an tsochair, chun críocha cánach, costais árachais agus chothabhála an áitribh. Ba chóir go bhfolódh sé chomh maith luach aon chostas eile is gá duit a íoc chun an áis a reáchtáil.

Áiseanna neamhspleácha

Má íocann tú, nó má thugann tú fóirdheontas le haghaidh costais naíolainne neamhspleáiche nó áise cúraim leanaí le haghaidh d’fhostaithe, is Sochar Chomhchineáil é seo. Ní mór d’fhostaithe Cáin Ioncaim, ÁSPC agus MSU a íoc i leith an tsochair seo.

Má dhéanann tú bloc-íocaíocht le naíolann nó le háis cúraim leanaí, is Sochar Comhchineáil é seo. Ní mór do na fostaithe a úsáideann an áis Cáin Ioncaim, ÁSPC agus MSU a íoc i leith an tsochair seo.

Ba chóir luach an tsochair a roinnt idir na fostaithe atá ceadaithe an áis a úsáid. Tá an sochar seo incháinithe agus ba chóir dó bheith bunaithe ar líon na leanaí ag gach fostaí.

Ar aghaidh: Páirceáil carranna