Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19 (SFSP)

D’oibrigh na Coimisinéirí Ioncaim an SFSP ón 26 Márta 2020 go dtí an 31 Lúnasa 2020. Chuir sé ar chumas fostaithe, a raibh tionchar ag an bpaindéim ar a bhfostóirí, tacaíochtaí suntasacha a fháil go díreach óna bhfostóirí.