Cáin Chláraithe Feithiclí a Ríomh

Additional VRT

Gearrtar CCF breise nuair a chláraítear feithicil go déanach.

Méadaítear an CCF atá dlite. An méadú atá ann ná 0.1% le haghaidh gach lá nach raibh an fheithicil cláraithe ón gcéad lá a tháinig sí isteach sa Stát.

Ar aghaidh: CBL agus Dleacht Chustam