Cáin Chláraithe Feithiclí a Ríomh

CCF breise

Gearrtar CCF breise nuair nach gcláraítear feithicil taobh istigh de 30 lá.

Cuirtear an CCF breise leis an tsuim iomlán CCF dlite. Ríomhtar an muirear bhreise tríd an tsuim iomlán CCF dlite a iolrú faoi 0.1%. Gearrtar 0.1% breise leis sin le haghaidh gach lá nach gcláraítear an fheithicil, ón dáta a tháinig sé isteach ar dtús.

Ar aghaidh: CBL agus Dleacht Chustam