Íocaíocht chomhréireach CCF ar fheithiclí léasaithe

Dearbhú agus clárú

Nuair atá an próiseas iarratais déanta, iarrfaidh an córas ort dearbhú a shíniú agus a thíolacadh. Má cheadaítear é, déanfar d’iarratas rathúil a nascadh le UAF d’fheithicle. Is gá an UAF a bheith agat nuair a théann tú chun an fheithicil a chlárú leis an tSeirbhís Náisiúnta Tástála Carranna.

Tá an t-iarratas faoi réir táille riaracháin neamh-in-aisíoctha €100 a bheidh le híoc ag am an chláraithe. Tá feidhm leis seo is cuma cibé acu ar éirigh leis an iarratas nó nár éirigh.

Beidh na gnáthriachtanais le haghaidh feithicil a chlárú (na doiciméid a theastaíonn a thíolacadh, mar shampla) fós i bhfeidhm ag céim chlárú na feithicle. A luaithe agus a thugtar feithicil i láthair lena clárú an ag an ionad SNTC, déanfar an UAF a sheiceáil le haghaidh iarratas ceadaithe. Má tá an t-iarratas ceadaithe nasctha leis an UAF, léireofar an CCF comhréireach iníoctha don oibritheoir SNTC. 

Tabhair do d’aire gurb ag an tráth seo amháin a dhéanfar an CCF comhréireach a ríomh. Ní bheidh sé indéanta an dliteanas CCF dlite a mheas roimh ré.

Ar aghaidh: Síneadh a chur le léas