Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

Formáid plátaí clárúcháin

Ginearálta

Sonraítear in I.R. Uimhir 318 de 1992 (arna leasú) formáid, toisí agus na sonraíochtaí teicniúla atá le léiriú ar mhótarfheithiclí.

Go ginearálta, ní mór an pláta cláraithe a bheith déanta:

  • d’uimhreacha agus litreacha dubha ar chúlra bán frithchaiteach
  • d’ainm an chontae ina ndearnadh an clárúchán, as Gaeilge, ag barr an phláta chláraithe
  • de bhratach an Chomhphobail Eorpaigh le dhá réalt óir déag i gciorcal leis na litreacha IRL i mbán ar thaobh na láimhe clé den phláta cláraithe ar chúlra gorm frithchaiteach.

Níor chóir go mbeadh aon uimhreacha, litreacha ná marcanna eile ar an bpláta cláraithe.

Feithiclí cláraithe roimh 31 Nollaig 2012

Cuirfear an fhormáid BB - Contae - uimhir sheicheamhach i bhfeidhm ar na feithiclí go léir a cláraíodh den chéad uair roimh 31 Nollaig 2012, in Éirinn nó i dtír eile.

Mar sin, mar shampla, má iompórtálann tú carr ón RA in 2017 agus má bhí an carr sin cláraithe den chéad uair sa RA in 2011, ansin gheobhaidh sé cláruimhir 11-xx-xxxx.

Image of acceptable pre 2013 number plate format

Image of acceptable pre 2013 number plate format

Feithiclí cláraithe ón 1 Eanáir 2013 i leith

Cuirfear an fhormáid BB[1 nó 2] - Contae - uimhir sheicheamhach i bhfeidhm ar na feithiclí go léir a cláraíodh den chéad uair ón 1 Eanáir 2013 i leith, in Éirinn nó i dtír eile: Leanann 1 an YY le haghaidh clárúchán idir 1 Eanáir agus 30 Meitheamh, agus 2 le haghaidh clárúchán idir 1 Iúil agus 31 Nollaig.

Image of acceptable post 2012 number plate format

Image of acceptable post 2012 number plate format

Image of acceptable post 2012 number plate format

Image of acceptable post 2012 number plate format

Ar aghaidh: Innealra a chlárú