Ragobair agus bónais

Cén chaoi a ngearrtar cáin ar ragobair agus ar bhónais

Má thuilleann tú ragobair agus bónais, cuirtear san áireamh iad mar chuid de do phá don tseachtain nó don mhí sin. Tá an tsuim iomlán inmhuirir i leith do Chánach Ioncaim (CI), Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) agus Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC). Gearrtar cáin mar seo a leanas:

  • gearrtar cáin ar do ráta caighdeánach cánach suas le teorainn do bhanda ráta
  • gearrtar cáin ar aon pá os cionn do bhanda ráta ag an ardráta cánach
  • laghdaítear ansin an méid sin le do chreidmheasanna cánach chun an méid cánach iníoctha a fháil.