Ragobair agus bónais

An chaoi a ngearrtar cáin ar ragobair agus ar bhónais

Má thuilleann tú pá ragoibre nó pá bónais, cuirtear san áireamh iad mar chuid de do phá don tseachtain nó don mhí sin. Tá an tsuim iomlán inmhuirir i leith Cáin IoncaimMuirear Sóisialach Uilíoch (MSU) agus Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasa (ÁSPC).  Gearrtar cáin ar do phá mar seo a leanas:

  • Gearrtar cáin ar do phá ag an ráta caighdeánach cánach suas le teorainn do bhanda ráta
  • Is ag an ardráta cánach a ghearrtar cáin ar aon phá os cionn theorainn do bhanda ráta
  • Cuir an dá shuim thuas le chéile
  • Laghdaítear ansin an tsuim seo faoi do chreidmheasanna cánach chun an tsuim cánach dlite a fháil.