Iomarcaíocht (íocaíochtaí cnapshuime)

Féadfaidh sé go bhfaigheann tú íocaíocht cnapshuime ar iomarcaíocht nó scoir. Má fhaigheann, féadfaidh sé go bhfuil sé díolmhaithe ó cháin nó féadfaidh sé go bhfuil sé incháilithe chun roinnt faoisimh a fháil ó cháin. 

Tá tuilleadh eolais ar íocaíochtaí cnapshuime ar fáil sa rannán Daoine a fhostú.