Bainistigh do chuntais bhainc

Is seirbhís ar líne é seo trína bhféadtar do shonraí cuntais bainc a bhainistiú ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) agus ar moChúrsaí chun aistrithe íocaíochtaí leictreonacha a éascú.

Leis an tseirbhís seo, féadtar na trí chineál cuntas seo a leanas a bhainistiú:

 • Treoir Dochair ROS (RDI), áit a gcláraítear sonraí bainc le ROS chun íocaíocht aon uaire a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh cáin shonrach. 
 • Treoir Dochair Aonair (DDI), áit a bhféadtar treoir dochair mhíosúil a shocrú le haghaidh cáin áirithe.
 • Ríomhaistriú Airgid (EFT), áit a bhféadtar do shonraí bainc a chlárú chun aisíocaíochtaí éarlaisí cánach go díreach isteach i do chuntas bainc a éascú.

Cé dó an tseirbhís seo?

Tá an tseirbhís seo ann le haghaidh custaiméirí ar mian leo:

 • íocaíochtaí leictreonacha a dhéanamh go díreach óna gcuntais bhainc
 • aisíocaíochtaí a fháil go díreach isteach ina gcuntais bhainc.

Tá an tseirbhís seo ann le haghaidh ríomh-thíolaiceoirí éigeantacha chomh maith.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • Cód Aitheantais Bainc (BIC) agus Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc (IBAN) an chuntais bainc is mian leat a úsáid
 • ainm agus seoladh shealbhóir an chuntais bainc.

I gcás íocaíochtaí, ní mór don chuntas bainc a bheith in ann déileáil le dochair dhíreacha. I gcás aisíocaíochtaí, ní mór don chuntas bainc a bheith in institiúid bhaincéireachta atá taobh istigh den Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA). 

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Ón roghchlár aníos ‘Mo Phróifíl’, roghnaigh ‘Mo Shonraí’.
 • Sa rannán ‘Sonraí bainc’, cliceáil ar ‘Cuir leis’.

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí ROS, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Ón gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’, téigh chuig an bpainéal ‘Íocaíochtaí agus Aisíocaíochtaí’.
 • Cliceáil ar an gcnaipe ‘Bainistigh Cuntais Bhainc’.
 • Cliceáil ansin ar cheann amháin de na cnaipí ‘Na RDIanna a riar’, nó Dochar Díreach a riar’ nó ‘Ríomhaistriú Airgid a riar’.