Tabhartas de réadmhaoin oidhreachta

Má thugann tú réadmhaoin oidhreachta mar thabhartas d'Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann nó do Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí, féadfaidh tú creidmheas cánach atá cothrom le 50% dá luach díola a éileamh.

Féadfaidh tú an creidmheas cánach atá dlite duit ón tabhartas a fhritháireamh i gcoinne Cáin Ioncaim (CI), Cáin Chorparáide (CC), Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC), nó Cáin Fháltas Caipitiúil (CFC) a d'fhéadfadh a bheith ina Cháin Bhronntanais nó ina Cháin Oidhreachta. Mar sin féin, ní aisíocfar an creidmheas.

Féadfar tithe lasmuigh, clóis, gairdíní nó tírdhreacha deartha comhlachaithe agus ábhair foirgnimh a bheith san áireamh le réadmhaoin oidhreachta.

Déan teagmháil le hIontaobhas Oidhreachta na hÉireann nó le Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcineál réadmhaoine a d'fhéadfadh cáiliú.