Tabhartas de réadmhaoin oidhreachta

Féadfaidh tú creidmheas cánach atá cothrom le 50% dá luach díola a éileamh má thugann tú réadmhaoin oidhreachta mar thabhartas do:

  • Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann
  • Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí

Féadfaidh tú an creidmheas cánach atá dlite duit ón tabhartas a fhritháireamh i gcoinne:

Mar sin féin, ní aisíocfar an creidmheas.

Féadfar tithe lasmuigh, clóis, gairdíní nó tírdhreacha deartha comhlachaithe agus ábhair foirgnimh a bheith san áireamh le réadmhaoin oidhreachta.

Déan teagmháil le hIontaobhas Oidhreachta na hÉireann nó le Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcineál réadmhaoine a d'fhéadfadh cáiliú.