Míreanna oidhreachta a thabhairt mar thabhartas

Léargas ginearálta

Má thugann tú mír oidhreacht náisiúnta a bhfuil tábhacht léi do chomhlacht formheasta, féadfaidh tú creidmheas cánach cothrom le 80% dá mhargadhluach a éileamh.

Féadfaidh tú an creidmheas cánach atá dlite duit ón tabhartas a fhritháireamh i gcoinne Cáin Ioncaim (CI), Cáin Chorparáide (CC), Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC), nó Cáin Fháltas Caipitiúil (CFC), a d'fhéadfadh a bheith ina Cháin Bhronntanais nó ina Cháin Oidhreachta.

Ar aghaidh: Céard is mír oidhreachta ann?