Faoiseamh d'Oibrithe Trasteorann

Léargas ginearálta

Tá an faoiseamh seo ar fáil do dhaoine a chónaíonn in Éirinn, ach a oibríonn agus a íocann cáin i dtír eile. Féadfaidh tú an faoiseamh a éileamh má thaistealaíonn tú gach lá nó gach seachtain chuig d’áit oibre lasmuigh d’Éirinn. 

Mínítear sa rannán seo cé a cháilítear don fhaoiseamh seo agus cén chaoi a ndéantar iarratas air.

Ar aghaidh: Cé a cháilítear d'Fhaoiseamh d'Oibrithe Trasteorann?