Liúntas do Mharaithe agus an Creidmheas Cánach d'Iascairí

Léargas ginearálta

Féadfaidh tú Liúntas do Mharaithe a éileamh más maraí thú atá ar muir a aistear chuig agus ó phort iasachta. Baineann an liúntas, chomh maith, le maraithe a dhéanann fónamh ar rigí druileála. 

Féadfaidh tú an Creidmheas Cánach d’Iascairí a éileamh más iascaire lánaimseartha nó páirtaimseartha ar muir thú.

Ar aghaidh: Liúntas do Mharaithe