Liúntas do Mharaithe agus an Creidmheas Cánach d'Iascairí

 1. Léargas ginearálta
 2. Liúntas do Mharaithe
 3. An Creidmheas Cánach d'Iascairí

An Creidmheas Cánach d'Iascairí

Féadtar an Creidmheas Cánach d'Iascairí a éileamh má shásaíonn tú na coinníollacha seo a leanas:

 • Más fostaí Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) thú nó má íocann tú cáin trí fhéinmheasúnú.
 • Má tá tú cónaitheach sa Stát.
 • Má chaitheann tú ar a laghad 80 lá ar muir ag tabhairt faoi iascaireacht go gníomhach (is é sin, iascaireacht le haghaidh iasc farraige nó iasc farraige a ghabháil).
 • Má tá d’árthach iascaireachta ceadúnaithe ag Ballstát den Aontas Eorpach (AE) agus má tá sé cláraithe ar Chabhlach Iascaireachta Chomhphobal an AE.

Más iascaire páirtaimseartha thú, beidh tú i dteideal an creidmheas a fháil, a fhad agus a shásaíonn tú na coinníollacha thuas.

Is é an Creidmheas Cánach d’Iascairí ná €1,270 sa bhliain.

Féadfaidh tú an creidmheas seo a chur in aghaidh d’ioncaim iomláin, is é sin, ioncam ó iascaireacht agus foinsí eile.

Ní fhéadfaidh tú an Liúntas do Mharaithe a éileamh sa bhliain chéanna a éilítear an Creidmheas Cánach d’Iascairí.

Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil maidir le na coinníollacha cáilitheacha in Fisher Tax Credit (Part 15-01-45).

Céard a cháilíonn mar lá ar muir?

Ciallaíonn lá ocht n-uaire an chloig, ar a laghad, ar muir laistigh de thréimhse 24 uair an chloig. Féadtar na hocht n-uaire seo a charnadh i gcaitheamh roinnt aistir iascaireachta i dtréimhse 24 uair an chloig.

Céard a cháilíonn mar aistear iascaireachta?

Tosaíonn aistear iascaireachta ón uair a fhágann tú an port chun tabhairt faoi iascaireacht agus tugtar chun críche an t-aistear nuair a fhilleann tú ar an bport. Má fhilleann tú, mar gheall ar anacair amháin, ní mheasfar gurb ionann seo agus filleadh a fhad agus a leanann tú ar aghaidh leis an aistear arís eile ina dhiaidh sin.

Céard iad na cineálacha iascaireachta a cháilíonn?

Is é an cineál iascaireachta a chumhdaítear ná iascaireacht d’aon chineál éisc a dtagtar orthu san fharraige, crústaigh agus moilisc san áireamh. Ní áirítear leis bradán, eascanna fionnuisce nó ainmhithe dobharshaothraithe. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Fisher Tax Credit (Part 15-01-45).

Má tá iascaireacht nó dreidireacht á déanamh agat díreach ar mhaithe le cuspóirí eolaíochta, taighde nó oiliúna, níl tú cáilitheach.

Cén chaoi a n-éilítear an creidmheas?

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh más cáiníocóir ÍMAT thú.

An bealach is tapúla agus is éasca chun éileamh a dhéanamh ar Creidmheas Cánach d’Iascairí ná trí úsáid a bhaint as ár seirbhís ar líne moChúrsaí. Is taobh istigh de chúig lá oibre a fhaigheann mórchuid na ndaoine a éilíonn an faoiseamh seo ar líne a n-aisíocaíocht chánach nuair atá sé dlite dóibh.

Féadtar moChúrsaí a úsáid chun Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith. 

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh: 

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • Iarr Ráiteas Dliteanais
 • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Do phost-Creidmheas Cánach Iascairí’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

I gcás 2018 agus blianta roimhe:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith
 • Ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Do phost-Creidmheas Cánach Iascairí’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í

Má dhéantar measúnú comhpháirteach ort, is é an céile inmheasúnaithe nó an páirtnéir sibhialta ainmnithe is gá an t-iarratas a dhéanamh.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh má íocann tú cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe.

Úsáid Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Éilítear an faoiseamh seo tríd an rannán Creidmheas Cánach Iascairí a chomhlánú ar thuairisceán bliantúil cánach na Foirme 11.

Chun teacht ar ROS, cliceáil ar an nasc cuí thíos: