Faoiseamh d'Oibrithe Trasteorann

Cé a cháilítear d'Fhaoiseamh d'Oibrithe Trasteorann?

Chun cáiliú don fhaoiseamh seo, ní mór duit na coinníollacha a leanas a shásamh: 

  • cónaí a bheith ort in Éirinn ar chuspóirí cánach
  • oibriú i dtír ag a bhfuil comhaontú um chánachas dúbailte ag Éirinn léi
  • cáin a bheith íoctha agat sa tír eile agus gan aisíocaíocht na cánach a bheith dlite leat
  • bheith i láthair in Éirinn ar feadh lá amháin gach seachtain a oibríonn tú thar lear. 

Ní mór don fhostaíocht a choimeád ar feadh tréimhse leanúnach 13 sheachtain sa bhliain. 

Ní fhéadfaidh tú an faoiseamh seo a éileamh má fhaigheann tú Liúntas do Mharaithe, an Asbhaint Tuillimh Eachtraigh (ATE) nó cóireáil bliana scoilte. Ní fhéadfaidh tú an faoiseamh seo a éileamh, ina theannta sin, más stiúrthóirí dílsithe tú féin nó do chéile nó do pháirtnéir sibhialta sa chuideachta a n-oibríonn tú di thar lear.

Ar aghaidh: Conas a ríomhann tú cé mhéid Faoisimh Trasteorann atá le híoc?