Caiteachas ar fhoirgnimh agus gairdíní faofa

Foirgnimh, gairdíní agus earraí faofa

Foirgneamh, gairdín nó earra faofa é foirgneamh, gairdín nó earra atá ina dhíol substainteach spéise ó thaobh cúrsaí eolaíochta, stairiúla agus ailtireachta de. Deimhníonn an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta é seo.

Earra faofa is ea pictiúr, dealbh, prionta, leabhar, lámhscríbhinn, seodra, troscán nó bailiúchán eolaíochta.

Ní mór go bhfuil rochtain réasúnta phoiblí ar d’fhoirgneamh, gairdín nó earra faofa. Deimhníonn na Coimisinéirí Ioncaim céard is rochtain réasúnta ann.

Má dhéantar cinneadh fabhrach i dtaca le mhaoin, foilseofar sonraí na maoine ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim. Tagann sé seo le téarmaí na scéime.

Sé 2020 Section 482 Heritage Properties an liosta reatha.

Cinntí a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim

Chun cinneadh a fháil a rinne na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil rochtain réasúnta ag an bpobal, úsáid an Fhoirm Iarratais seo.

Ar aghaidh: Rochtain réasúnta phoiblí