Aisíocaíochtaí eile Dleachta Stampa

Léargas ginearálta

Féadfaidh sé go bhfuil aisíocaíocht dlite duit sna cásanna seo:

  • má rinne tú Dleacht Stampa a ró-íoc ar ionstraim (doiciméad i scríbhinn)
  • má d’íoc tú Dleacht Stampa ar ionstraim nach bhfuil inmhuirir i leith Dleacht Stampa
  • má d’íoc tú Dleacht Stampa ar ionstraim a bhfuil foráil shonrach aisíocaíochta ann dó sa dlí ar an Dleacht Stampa.

Socruithe eatramhacha

Féadfaidh sé go bhfuil aisíocaíocht dlite duit má chomhlíonann tú coinníollacha áirithe: Le haghaidh tuilleadh eolais , féach Talamh agus foirgnimh chónaitheacha agus neamhchónaitheacha

Chun aisíocaíocht a éileamh sa chás go bhfuil socruithe idirthréimhseacha i bhfeidhm, ba chóir duit an méid seo a dhéanamh:

agus

Ba chóir an méid seo a leanas a bheith i do litir:

  • Uimhir Aitheantais an Doiciméid (gheobhaidh tú é seo ar an tuairisceán bunaidh Dleachta Stampa)
  • agus
  • deimhniúchán go bhfuil an tuairisceán leasaithe agat agus go bhfuil aisíocaíocht á lorg agat.

Ba chóir duit an méid seo a leanas a chur san áireamh i do litir:

  • cóip dheimhnithe den chonradh ceangailteach
  • agus
  • cóip dheimhnithe den ionstraim.

Má rinne tú an ionstraim a aistríonn úinéireacht a fhorfheidhmiú roimh 19 Deireadh Fómhair 2017, féadfaidh sé nach bhfuil an deimhniú san áireamh ann. Sa chás seo, ba chóir duit litir a chur san áireamh chomh maith sínithe ag na díoltóirí agus na ceannaitheoirí. Ní mór go ndeimhnítear sa litir seo go ndearnadh an ionstraim a aistríonn úinéireacht seo a fhorghníomhú go heisiach de bhun conradh ceangailteach a rinneadh roimh 11 Deireadh Fómhair 2017.

Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbraíochtaí Cónaitheacha

Féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haisíocaíocht a fháil faoin Scéim seo. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbraíochtaí Cónaitheacha.

Ar aghaidh: Cén chaoi a n-éilítear aisíocaíocht?