Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbairtí Cónaithe

Léargas ginearálta

Faoin Acht Airgeadais 2017, tugtar foráil do scéim aisíocaíochta. Faoin scéim, féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haghaidh aisíocaíochta ar chuid den Dleacht Stampa a d’íoc tú.  

Is éard atá san uasmhéid aisíocaíochta ná dhá thrian den Dleacht Stampa a d’íoc tú. 

I gcás aonad teaghaise amháin, ní fhéadtar aisíocaíocht cúirtealáiste a sháraíonn 0.4046 heicteár (1 acra) a éileamh.  Is é an cúirtealáiste an t-achar timpeall an tí amhail gairdíní, cosáin, cabhsáin.

Ní mór an ionstraim (doiciméad i scríbhinn) a aistríonn an talamh chugat a fhorghníomhú (sínithe, séalaithe nó araon) ar 11 Deireadh Fómhair 2017 nó dá éis. 

Ní mór tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc ar an aistriú ag an ráta neamhchónaithe 6%. 

Ní mór go raibh deimhniú Dleacht Stampa faighte agat.

Ní mór tús a chur le teach (tithe) nó árasán (árasáin) a thógáil ar an talamh taobh istigh de 30 mí tar éis an dáta aistrithe. 

Ní mór an sciar riachtanach den talamh a fhorbairt chun críocha cónaithe.  

Féadfar d’éileamh a dhéanamh tar éis tús a chur le hobair tógála.

Ní mór d’éileamh a dhéanamh go leictreonach.

Beidh ort an Dleacht Stampa a aisíocadh leat a íoc ar ais i gcúinsí áirithe:

  • má d’éiligh tú aisíocaíocht nach raibh tú i dteideal a fháil. 
  • mura gcuirtear an obair tógála i gcrích taobh istigh den tréimhse shonraithe.
  • mura gcomhlíonann tú an 'scrúdú 75%’ ábhartha amach ar chríoch na hoibre.

Ar aghaidh: Tús a chur le hobair tógála