Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbraíochtaí Cónaitheacha

Léargas ginearálta

Foráiltear don scéim aisíocaíochta seo in Alt 83D den Acht Comhdhlúite Dleachta Stampa, 1999. Nuair a thógtar aonaid teaghaise chónaithe ar thalamh neamhchónaitheach, féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haisíocaíocht páirteach a fháil i leith cuid den Dleacht Stampa a d’íoc tú. Is féidir leis na haonaid teaghaise a bheith ina n-áiteanna teaghaise singil, nó il-aonaid.

Tá maoin amháin tógtha ar phíosa talún ann in aonaid teaghaise aonair. Tá roinnt tithe nó bloic árasán tógtha ar phíosa talún ann in aonaid teaghaise il-aonaid.

Is é suim uasta na haisíocaíochta a fhéadtar a éileamh ná:

  • aon chúigiú déag déag den Dleacht Stampa a íocadh má d’íoc tú Dleacht Stampa ag an ráta 7.5%
  • dhá thrian den Dleacht Stampa a íocadh má d’íoc tú Dleacht Stampa ag an ráta 6%.

I gcás forbairtí il-aonaid, ní mór do na haonaid teaghaise chónaithe 75% ar a laghad den achar talún nó den achar comhlán urláir a chlúdach. Féach an Tástáil Céatadáin chun tuilleadh eolais a fháil.

I gcás aonad teaghaise aonair, féadtar limistéar na maoine agus an chúirtealáiste a éileamh. I gcás cúirtealáiste, ní fhéadtar ach suas le 0.4047 heicteár (acra amháin) a éileamh. Ní fholaíonn sé suíomh na maoine. Is é an cúirtealáiste an t-achar timpeall an tí amhail gairdíní, cosáin agus cabhsáin.

Ar aghaidh: Coinníollacha cáilithe do gach éilitheoir