Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbraíochtaí Cónaitheacha

Cén uair a fhéadtar éileamh a dhéanamh

Féadtar aisíocaíocht a éileamh nuair a chuirtear tús le hobair tógála ar aonad teaghaise aonair.

Féadtar aisíocaíocht a éileamh i leith gach céim d’fhorbairt il-aonaid sna cásanna seo: 

  • nuair a thosaítear obair tógála don chéim
  • agus
  • nuair a chomhlíontar ceann de na ‘tástálacha 75%’ don chéim sin.

Féadfaidh sé nach gcomhlíonfaidh céim forbartha ceachtar de na ‘tástálacha 75%’. Féadfaidh sé, áfach, go gcomhlíonfaidh an fhorbairt iomlán ceann de na ‘tástálacha 75%’. Sa chás seo, féadtar aisíocaíocht a éileamh ar an bhforbairt iomlán a luaithe agus a chuirtear tús le hobair tógála ar an gcéim dheireanach.

Ní mór duit d’aisíocaíocht a éileamh taobh istigh de cheithre bliana ó d’admhaigh d’Údarás Áitiúil le d’Fhógra Tosach Feidhme nó Fógra 7 lá mar fhógra bailí. Ní ghlacfar le haisíocaíochtaí taobh amuigh den teorainn ceithre bliana. 

Sampla 1

Cheannaigh Máire suíomh 0.2 heicteár ar €100,000. Forghníomhaíodh an gníomhas aistrithe ar an 12 Feabhra 2018. Thíolaic Máire tuairisceán Dleachta Stampa agus d’íoc sí Dleacht Stampa ag ráta 6% (€6,000).

Rinne sí iarratas ar an 13 Márta 2018 ar chead pleanála chun teach a thógáil ar an suíomh. Tugadh cead pleanála ar an 1 Bealtaine 2018. Ar an 15 Meitheamh 2018, chuir sí an Fógra um Thosach Feidhme isteach faoi bhráid an Údaráis Áitiúil.

Ar an 20 Meitheamh 2018, d’admhaigh an tÚdarás Áitiúil gur Fógra Tosach Feidhme bailí é. Thosaigh Máire ag tógáil ansin.

Ní chaithfidh Máire an ‘tástáil 75%’ a shásamh. Is aonad teaghaise aonair atá sa teach. Clúdaíonn an teach agus an cúirtealáiste achar 0.2 heicteár.  Féadfaidh Máire aisíocaíocht de dhá thrian (€4,000) den Dleacht Stampa a d’íoc sí (€6,000) a éileamh chomh luath is a thosaíonn obair tógála.

Sampla 2

Cheannaigh Ruaidhrí suíomh 1 heictéar ar €150,000. Forghníomhaíodh an gníomhas aistrithe ar an 12 Feabhra 2018. Thíolaic Ruairí tuairisceán Dleachta Stampa agus d’íoc sé Dleacht Stampa ag ráta 6% (€9,000).

Ar an 13 Márta 2018 rinne sé iarratas ar chead pleanála chun teach a thógáil ar an suíomh. Tugadh cead pleanála ar an 1 Bealtaine 2018. Chuir sé an Fógra um Thosach Feidhme isteach faoi bhráid an Údaráis Áitiúil ar an 15 Meitheamh 2018.

Ar an 20 Meitheamh 2018, d’admhaigh an tÚdarás Áitiúil gur Fógra Tosach Feidhme bailí é. Thosaigh Ruaidhrí ag tógáil ansin. 

Ní chaithfidh Ruaidhrí an ‘tástáil 75%’ a chomhlíonadh. Clúdaíonn an teach agus an cúirtealáiste achar 0.25 heicteár, áfach. Féadfaidh Ruaidhrí aisíocaíocht maidir leis an Dleacht Stampa a d’íoc sé ar 0.25 heicteár a éileamh chomh luath is a thosaíonn obair tógála.

Gheobhaidh Ruaidhrí aisíocaíocht €1,500 (€9,000 ÷ (0.25/1) x (2/3)).

Sampla 3

Cheannaigh MNP DAC suíomh 1 heicteár ar a bhfuil sé beartaithe acu 20 teach a thógáil in dhá chéim. Forghníomhaíodh an gníomhas aistrithe ar an 11 Nollaig 2017.

Thíolaic XYZ DAC tuairisceán Dleachta Stampa agus d’íoc Dleacht Stampa ag ráta 6%. Is é €60,000 an Dleacht Stampa íoctha.

Ar an 13 Eanáir 2018, rinne MNP DAC iarratas ar chead pleanála chun 20 teach a thógáil ar an suíomh. Tugadh cead pleanála ar an 15 Bealtaine 2018.

Chuir MNP DAC an Fógra Tosach Feidhme do Chéim 1 isteach chuig an Údarás Áitiúil ar an 14 Meitheamh 2018.

Clúdaíonn an Fógra Tosach Feidhme do Chéim 1 achar 0.4 heicteár. Comhlíonfaidh Céim 1 an scrúdú loirg.

D’admhaigh an tÚdarás Áitiúil an Fógra Tosach Feidhme mar fhógra bailí ar an 24 Meitheamh 2018.

Thosaigh MNP DAC ag tógáil Chéim 1. Féadfaidh MNP DAC aisíocaíocht maidir leis an Dleacht Stampa a d’íoc sé ar 0.4 heicteár a éileamh chomh luath is a thosaíonn obair tógála.

Gheobhaidh MNP DAC aisíocaíocht €16,000 (€60,000 ÷ (0. 4/1) x (2/3)).

Féadfaidh sé go gcomhlíonfaidh Céim 2 (a chlúdaíonn 0.6 heicteár) an ‘tástáil 75%’ ábhartha chomh maith. Má chomhlíonann, féadfaidh MNP DAC fanacht go dtí go gcuirfear tús le Céim 2 chun iarratas a dhéanamh maidir leis an dá chéim.

Sampla 4

Cheannaigh XYZ DAC suíomh 1 heicteár ar a bhfuil sé beartaithe acu 50 árasán a thógáil i dtrí chéim. Forghníomhaíodh an gníomhas aistrithe ar an 11 Feabhra 2018. Thíolaic MNP DAC tuairisceán Dleachta Stampa agus d’íoc Dleacht Stampa ag ráta 6%.

Ar an 13 Márta 2018, rinne XYZ DAC iarratas ar chead pleanála chun 50 árasán a thógáil ar an suíomh. Tugadh cead pleanála ar an 23 Bealtaine 2018. Chuir XYZ DAC an Fógra Tosach Feidhme do Chéim 1 isteach chuig an Údarás Áitiúil ar an 14 Meitheamh 2018.

D’admhaigh an tÚdarás Áitiúil an Fógra Tosach Feidhme mar fhógra bailí ar an 24 Meitheamh 2018. Thosaigh XYZ DAC ag tógáil.

Féadfaidh XYZ DAC iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht maidir le Céim 1 chomh luath is a thosaíonn obair tógála. Féadfaidh Céim 2 agus Céim 3 an ‘tástáil 75%’ ábhartha a chomhlíonadh.  Má chomhlíonann Céim 2 agus/nó Céim 3 an scrúdú 75% ábhartha, féadfaidh XYZ DAC fanacht go dtí go gcuirfear tús le Céim 3 chun iarratas le haghaidh aisíocaíocht a dhéanamh le haghaidh na gcéimeanna ar fad.

Ar aghaidh: Obair tógála