Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbraíochtaí Cónaitheacha

Cén chaoi a ndéantar éileamh?

Ní mór duit éileamh a dhéanamh faoi na socruithe eatramhacha sula ndéanann tú d’éileamh ar líne sna cásanna seo:

  • má d’íoc tú Dleacht Stampa ag an ráta neamhchónaitheach 7.5%

agus

  • má tá feidhm le socruithe idirthréimhseacha Bhuiséad 2020.

Nuair a bheidh an aisíocaíocht sin faighte agat, féadtar d'éileamh faoin scéim seo a dhéanamh ar líne trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó moChúrsaí trí úsáid a bhaint as an áis ríomh-Aisíocaíochtaí.

Ní mór na doiciméid seo a leanas a uaslódáil agus d’éileamh á dhéanamh agat:

  • an Dearbhú
  • cóip den ionstraim a d’aistrigh úinéireacht na talún chugat
  • cóip den ríomhphost ón Údarás Áitiúil cuí inar admhaíodh go bhfuil an Fógra Tosach Feidhme nó Fógra 7 lá ina fhógra bailí. 

Féadfaidh sé go bhfuil breis agus duine cuntasach amháin ann. Sa chás go bhfuil breis agus duine cuntasach amháin ann, ní mór daoibh aontú ar cé agaibh atá chun an t-éileamh a dhéanamh thar ceann na ndaoine cuntasacha uile agus atá chun an aisíocaíocht a fháil.  Ní mór an comhaontú seo a bheith i scríbhinn. Tá foclaíocht an comhaontaithe ar fáil in Toiliú Daoine Cuntasacha.

Ceadóidh muid d’éileamh ar líne agus déanfaidh muid an íocaíocht a lóisteáil i gcuntas banc an iarratasóra.

Má dhiúltaíonn muid d’éileamh, cuirfidh muid ar an eolas thú faoin bhfáth. Tá an ceart agat achomharc i gcoinne diúltú d’éilimh a dhéanamh leis an gCoimisiún um Achomhairc Chánach.

Ar aghaidh: Cén uair a fhéadtar éileamh a dhéanamh