Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbairtí Cónaithe

Cén chaoi a ndéantar éileamh

Ní mór duit d’éileamh a dhéanamh ar líne trí ROS nó trí moChúrsaí ag baint úsáid as an rannán ríomh-Aisíocaíochtaí.

 Ní mór na doiciméid seo a leanas a uaslódáil agus d’éileamh á dhéanamh agat:

  • an Dearbhú
  • cóip den ionstraim a d’aistrigh úinéireacht an talaimh chugat
  • cóip den ríomhphost ón Údarás Áitiúil cuí inar admhaíodh go bhfuil an Fógra Tosach Feidhme nó Fógra 7 lá ina fhógra bailí. 

Féadfaidh sé go bhfuil breis agus duine cuntasach amháin ann. Sa chás go bhfuil breis agus duine cuntasach amháin ann, ní mór daoibh aontú ar cé agaibh atá chun an t-éileamh a dhéanamh thar ceann na ndaoine cuntasacha uile agus atá chun an aisíocaíocht a fháil.  Ní mór an comhaontú seo a bheith i scríbhinn. Tá foclaíocht an comhaontaithe ar fáil in Toiliú Daoine Cuntasacha.

Ceadóidh muid d’éileamh ar líne agus déanfaidh muid an íocaíocht a lóisteáil i gcuntas banc an iarratasóra.

Má dhiúltaíonn muid d’éileamh, cuirfidh muid ar an eolas thú faoin bhfáth. Tá an ceart agat achomharc i gcoinne diúltú d’éilimh a dhéanamh leis an gCoimisiún um Achomhairc Chánach.