Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbraíochtaí Cónaitheacha

Obair tógála

Tús a chur le hobair tógála

Sula bhféadtar tús a chur le hobair tógála, ní mór cead pleanála a bheith agat. Ní mór ‘Fógra Tosach Feidhme’ a chur faoi bhráid d’Údaráis Áitiúil. Ní mór don Údarás Áitiúil an fógra sin a admháil mar fhógra bailí.

A luaithe is a admhaítear mar fhógra bailí é, féadfaidh tú tús a chur le hobair tógála i gcomhréir leis an bhfógra seo.

Chun cáiliú le haghaidh aisíocaíocht Dleachta Stampa, ní mór tús a chur le hobair tógála:

  • de réir an Fhógra Tosach Feidhme a admhaíodh mar fhógra bailí
  • taobh istigh de 30 mhí tar éis an dáta a aistríodh an talamh chugat
  • agus
  • ar an 31 Nollaig 2021 nó roimhe.

Sa chás, áfach, go ndéantar forbairt i gcéimeanna, tá an riail tosaithe éagsúil. Is leor é má thosaítear obair tógála ar an gcéad chéim taobh istigh den tréimhse 30 mhí.

Folaíonn obair tógála réiteach suímh, draenáil, créchartadh, tochailt agus leagan bunsraitheanna. Folaíonn sé chomh maith soláthar rochtana, amhail bóithre.

Tabhair do d’aire

Áirítear Fógra 7 Lá le Fógra Tosach Feidhme.

Obair tógála a chríochnú

Ní mór duit obair tógála a chríochnú taobh istigh de dhá bhliain ó d’admhaigh an Údarás Áitiúil an fógra mar fhógra bailí. Is é an chúis leis seo ná chun cáiliú le haghaidh aisíocaíocht Dleachta Stampa.

Sa chás, áfach, go ndéantar forbairt i gcéimeanna, tá feidhm ag an tréimhse chríochnaithe dhá bhliain le gach ceann de na céimeanna. 

Nuair a chríochnaítear obair tógála, ní mór duit ‘Deimhniú Comhlíontachta ar Chríochnú’ a chur faoi bhráid d’Údaráis Áitiúil. Is é an dáta críochnaithe an dáta a chláraíonn d’Údarás Áitiúil an deimhniú.   

Má thógtar aonad teaghaise amháin, tá sé de rogha agat gan a bheith páirteach i bpróiseas deimhniúcháin an Údaráis Áitiúil. Má dhéanann tú an dírogha seo, is é an dáta críochnaithe dáta an ‘Deimhnithe Críochnaithe Leictreachais’. Faightear an deimhniú seo nuair atá an teach ceangailte leis an líonra leictreachais. 

Ar aghaidh: Tástálacha céatadáin